pen
جمعه 16 خرداد 1399

حماسه ملي"شناي طول خليج پارس"
طرح شناي طول خليج پارس يك حماسه ملي و با هدف اصلي مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانگان براي تغيير نام خليج
هميشگي پارس و جايگزين كردن آن با نام جعلي خليج عربي در نقشه هاي جغرافيايي، مكاتبات، ادبيات سياسي و اذهان عموم مردم جهان ميباشد. اين طرح ملي داراي اهداف كاربردي خاص در زمينه ورزشي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، محيط
زيستي بوده و شعار اصلي آن، رساندن پيام صلح و نوع دوستي ايرانيان به همه مردم دنيا ميباشد.
شناگر اين طرح ملي آقاي محمد حسين بيبي كبادي ، 34 ساله، اهل تهران، متأهل و داراي يك فرزند پسر مي باشد. وي
داراي ليسانس در رشته برنامهريزي شهري است و سوابق و تجربيات ملي و بينالمللي در زمينه شنا، غواصي، نجات غريق،
مربيگري و امداد و نجات دارد. ايشان عضو و مربي گروه واكنش سريع سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري
اسلامي ايران ميباشند. ايده آغازين انجام اين طرح از سال 1386 شكل گرفت، زماني كه در يك عمليات امدادي در كوههاي شمال تهران، محمد كبادي و تني چند از امدادگران سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر، گرفتار طوفان شده بودند و تا زمان بهتر شدن شرايط هوا، در يك جان پناه مستقر شدند. با هدف افزايش روحيه تيم قرار شد تا هر يك از امدادگران، بزرگترين آرزوي خود را بيان كند.
در آن شب سرد زمستاني محمد كبادي به عنوان سرپرست تيم، آرزوي چندين ساله خود را كه از كودكي در سر داشت، به زبان آورد: شنا كردن در طول خليج پارس براي ثبت بين المللي نام آن به نام خليج پارس. پس از آن نخستين تيم مديريتي شكل گرفت و نزديك به يكسال، مطالعات اوليه انجام شد. با آغاز فعاليت تيم، تمرينات بدنسازي محمد كبادي همراه با آزمونهاي پزشكي به شكل جدي آغاز شد و همزمان، مطالعات تكميلي در زمينه چگونگي انجام و ساختار اجرايي در قالب يك پروژه ملي پيگيري شد. عليرغم تمام تلاشهاي انجام شده در آن زمان و آمادگي كامل جسماني شناگر براي آغاز تمرينات شنا در آبهاي آزاد به دلايلي همچون عدم وجود پشتيبان مالي، عدم همكاري سازمانهاي ذيربط و ... پروژه شنا متوقف شد. از آنجايي كه تيم اجرايي به انجام اين كار ايمان كامل داشت، با وجود همه سختيها تلاش خود را به مدت يكسال و نيم ادامه داد و با ساختار تيمي جديدي، برنامه ريزي دوباره پروژه را از آغاز سال 1390 شروع كرد.
از آنجايي كه اصليترين اعضاي اين پروژه از امدادگران سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر ميباشند، موضوع پروژه با
رؤساي جمعيت هلال احمر و سازمان امداد و نجات مطرح و با موافقت ايشان به عنوان پشتيباني از اين حماسه ملي همراه شد. يادآور مي شود طرح شناي طول خليج پارس، در تاريخ رشته ورزشي شناي آبهاي آزاد در جهان داراي طولانيترين مسافت
بوده و براي اولين بار توسط يك شناگر ايراني مسلمان و در حوزه خليج پارس انجام شد.
اين حماسه ملي توسط مؤسسه مهرگان پرتو پژوه به عنوان طراح و مجري و با حمايت سازمان امداد و نجات جمعيت هلال
احمر به عنوان متولي، به اجرا درآمد. پس از انجام رايزني هاي اوليه ،از 17 خرداد ماه 1390 برنامه آمادگي جسماني شناگر به
مدت حدود 5 ماه به انجام رسيد. در اين دوره كار روزانه با چندين تُن وزنه و شنا به مسافت چندين كيلومتر، اصليترين
برنامههاي آمادگي جسماني را تشكيل ميداد كه زير نظر يكي از بهترين مربيان بدنساز آگاه به دانش روز در يكي از برترين
باشگاههاي ورزشي تهران (باشگاه جوان) انجام شد. پس از مدت كوتاهي دوره برگشت و ريكاوري، اردوي آبهاي آزاد به مدت
يكماه شنا از 24 آبان تا 19 آذر در جزيره كيش برپا شد. اين حماسه ملي پس از طي مراحل مقدماتي و آمادهسازي و پس از
آنكه هيچ سازمان و نهاد دولتي، نيمه دولتي يا خصوصي به غير از جمعيت هلال احمر حاضر به پشتيباني از آن نشد، به لطف خدا و به همت بلند جوانان ايراني از تاريخ 28 آذرماه 1390 از تنگه هرمز به شكل رسمي آغاز شد. به منظور تأمين ايمني و سلامت شناگر و جلوگيري از حمله احتمالي جانوران دريايي، فرد ثبت و كنترل ميشد، به صورت انفرادي و داخل محفظه فلزي كه GPS شناگرتقريبا كل مسير مورد نظر را كه توسط سيستم توسط اعضاء تيم طراحي شده است، پيمود. تيم پشتيباني، امداد و پزشكي نيز همراه با يك آمبولانس دريايي، وي را همراهي كردند. گزارش كليه فعاليتهاي روزانه شناگر به همراه اطلاعات مسير طي شده به سازمان بينالمللي شناي آبهاي آزاد جهت ثبت بينالمللي در اين سايت و در كتاب ركوردهاي جهان (گينس) ارسال ميشد.
حماسه ملي شناي طول خليج پارس در تاريخ 23 اسفندماه 1390 در منطقه اروند كنار با اداي احترام نسبت به جواناني كه از
جان خود براي دفاع از ناموس ميهن گذشته بودند، پايان يافت و به همين مناسبت جشني در تاريخ 24 اسفند ماه در اهواز
برپا شد كه در آن از حماسه آفرينان اين پروژه بزرگداشت بعمل آمد.
محمد كبادي در مدت 85 روز مسيري به طول 1052.251 كيلومتر را با ميانگين روزانه 12.379 كيلومتر در كنار نوار ساحلي
خليج پارس و با عبور از 3 استان ساحلي هرمزگان، بوشهر و خوزستان شنا كرد. خوشبختانه اين حماسه ملي در تاريخ 6
فروردين ماه 1391 بطور رسمي در سايت جهاني آبهاي آزاد به عنوان بلندترين ركورد شناي آبهاي آزاد جهان (بيش از 1000
كيلومتر، دركمتر از 100 روز) ثبت شد. اعضاء فعال اجرايي اين تيم كه مديريت و سرپرستي تيم پزشكي آن را دكتر شروان شعاعي برعهده داشت، عبارت بودند از آقاي علي كبادي (مسئول پشتيباني)، آقاي محمود دريانورد (ناخدا)، آقاي منصور احمدي (كمك ناخدا)، آقاي كاظم زماني (مربي بدنساز)، خانم متين حسيني (كارشناس روابط بين الملل)، خانم مهندس شاهد شعاعي (مشاور كنترل كيفيت و برنامه ريزي)، خانم بهارك نجفي (كارشناس برنامه ريزي)، خانم دكتر فاطمه مقدم (مشاور روانشناسي)، آقاي مهندس شاهين رشيديان (مدير وب سايت)، آقاي دكتر ترابي آزاد (مشاور فيزيك دريا)، آقاي دكتر محمود جعفري (مشاور حقوقي)، آقاي امير استكي (پزشكيار) و آقاي محمد ركابدار (ترابري).
اين تيم در تلاش است تا پروژه بعدي خود را به شكل بينالمللي طراحي و برگزار كند و در اين زمينه آماده دريافت پيشنهادهاي هم ميهنان بزرگوار ميباشد. پايان اين حماسه ملي، آغاز راهي دشوار است براي رسيدن به اهداف آن. جوانان ايراني يك بار ديگر توانمندي خود را به رخ بدانديشان داخلي و خارجي كشيدند و نشان دادند هنوز غيرت شيران ايراني در بيشه زار ميهن از ميان نرفته است. ياري كنيم تا در كنار هم شاهد آباداني و سرافرازي بيشتر ايران در زمينه هاي اجتماعي ،فرهنگي، اقتصادي ، ورزشي و محيط زیستی باشیم