pen
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

روز جهانی حیات وحش بر بازماندگان آن مبارک


امروز روز جهانی حیات وحش هست. ما  سالهاست سوگوار حیات وحش از دست رفته مان در 50 سال گذشته هستیم.... نابودی شیر ایرانی....نابودی ببر مازندران.....مرگ های پیاپی پلنگ ایرانی..... و سرنوشت سیاه یوز های ایرانی تنها مانده...... واین روزها سوگوار دربند شدن تلاشگران پاسداری ار حیات وحش و موج دستگیری کنشگران محیط زیست با اتهام جاسوسی. اتهامی که امیدواریم هر چه زودتر نادرستی آن برای همه ما روشن شود. امروز یوزهای ایرانی جامه سیاه بر تن کرده اند. از خودشان بپرسید چرا....... چند ماه پبش که خبر قاچاق توله یوز آسیایی را خواندیم و گریستیم ، می شد اندیشید که چه طوفانی در راه است......مگر می توان توله یوز را به این آسانی گرفت، بدون همکاری مافیای قاچاق حیات وحش در کشور؟؟!!  و امروز  که ما همچنان اشک در چشم اما با امید، چشم انتظار دیدار هومن جوکارها و .... هستیم و در تلاش برای پاسداشت اندک حیات وحش در رفته از دست شکارچیان و گستاخان به محیط زیست...... در آرزوی فردایی روشن

روز جهانی حیات وحش بر بازماندگان آن مبارک #1


تاریخ : 12 اسفند 1396 | 443 بازدید