pen
شنبه 31 فروردين 1398

تجارت ماهی قرمز


سال نو با  تازگیها و زیباییهای نو در راه است و همه ما امیدواریم که سالی نیک و پر از برکت در پیش رو داشته باشیم. یکی از زیباترین نشانه های فرهنگی ما که در بین ملل دنیا بی نظیر است ، نو شدن سال با آغاز فصل بهار است که این رویداد باستانی ریشه هزاران ساله در ایران دارد و مانند تمام سنتهای زیبای دیگر ما نمادها و آداب بسیار لطیفی را در خود جای داده است.
. یکی از زیباترین آداب سال نو  سفره هفت سین است که در مورد فلسفه هر کدام از نمادهای آن حرف و سخنهای بسیاری گفته و نوشته شده است و همه آنها نشانه ای از عمق فرهنگ و تمدن باستانی ایرانیان  است.  اگر در بین منابع معتبری که به توضیح و تفسیر نمادهای سفره هفت سین پرداخته اند نگاهی بیندازیم خواهیم دید که اشاره ای ماهی قرمز در آنها یافته نمی شود. وجود ماهی قرمز در سفره سال نویک سنت غیر ایرانی است که با هیچ کدام از دیگران اقلام آن تجانس و همخوانی ندارد. نه با سین شروع می شود، نه خوراکی است و نه مفهوم خاصی دارد. بلکه ریشه وجود این موجود بی گناه اسیر در قفسهای بلورین سفره هفت سین را باید در سودجویی های تجاری جستجو کرد.
نگارنده: شاهد شعاعی


- دریافت فایل 1
تجارت ماهی قرمز #1


تاریخ : 22 اسفند 1391 | 2937 بازدید