pen
جمعه 16 خرداد 1399

مهرگان پرتو پژوه، حرفه ای در آموزش بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان شناخته شده است


مجموعه کارگاه های آموزشی "بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست در ساختمان" با حمایت پروژه بین المللی با همین نام ، برنامه عمران ملل متحد و معاونت فن آوری ریاست جمهوری توسط یکی از سازمانهای مردم نهاد فعال در شهر تهران و آموزشگران و تسهیلگران موسسه مهرگان پرتو پژوه برگزار شدند. هدف از برگزاری چنین کارگاه هایی افزایش سطح آگاهی و همچنین افزایش تمایل بانوان شاغل در سازمان ها به اصلاح رفتارهایی در زندگی روزمره و محل کار است که منجر به اتلاف و مصرف بیش از اندازه انرژی می شوند.

این کارگاه های 4 ساعته برای بانوان شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و بانک رفاه کارگران برگزار شده و طی نظرسنجی به عمل آمده  در تمامی این کارگاه ها بیشترین رضایتمندی شرکت کنندگان از "مدرس" کارگاه بوده است. خلاصه نظرسنجی مذکور به شرح ذیل است:

1- سازمان حفاظت محیط زیست: 44.38% از شرکت کنندگان مدرس را "خوب" ارزیابی کرده و از بین معیارهای موجود، بیشترین رضایت از "نحوه رفتار و تعامل" بوده است.

 

2-  سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری: 52.78% از شرکت کنندگان مدرس را "عالی" ارزیابی کرده و از بین معیارهای موجود، بیشترین رضایت از "نحوه رفتار و تعامل" بوده است.

3- بانک رفاه کارگران: 49.56% از شرکت کنندگان مدرس را "عالی" ارزیابی کرده و از بین معیارهای موجود، بیشترین رضایت از "نحوه رفتار و تعامل" بوده است.مهرگان پرتو پژوه، حرفه ای در آموزش بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان شناخته شده است #1


تاریخ : 23 مرداد 1398 | 158 بازدید