pen
چهارشنبه 29 اسفند 1397

آسایشگاه کهریزک، پیشتاز در مدیریت پسماند


بالاخره پس از چندماه وقفه در اجرای طرح مدیریت پسماند آسایشگاه سالمندان و معلولین کهریزک، این طرح کار خودرا به طور جدی با اجرای پایلوت "تفکیک زباله های عفونی و غیر عفونی در دو بخش ارغوان 1و2" که مربوط به نگهداری از زنان معلول جسمی و زنان معلول جسمی-ذهنی میباشد، آغاز کرد. برای انجام این طرح یک تیم متشکل از دست اندرکاران سلامت آسایشگاه در حوزه های اجرایی و مدیریتی تشکیل شده و با همکاری کارشناس استانداردهای زیست محیطی و آموزش جلسات هم اندیشی را برگزار کردند. در حال حاضر قرار است برای اثربخشی بیشتر و بهتر فرآیند پیشنهادی، پروتکل آموزشی پرسنل داخلی بخش در رابطه با موضوع پسماندها بازنگری شده و سپس جلسه بازآموزی برگزار شود.

طبق برنامه ریزی انجام شده پیش بینی شود که در یک فرآیند سه ساله، پسماندهای تولید شده در آسایشگاه کهریزک مطابق با استانداردهای زیست محیطی ، مدیریت شوند. در این برنامه تلاش می شودکه علاوه بر موضوع تفکیک انواع زباله ها، مباحث کاهش حجم تولید، بازیابی، تصفیه فاضلاب خروجی و تولید کمپوست نیز به انجام برسند.

طرح مدیریت پسماند در آسایشگاه کهریزک،می تواند الگوی بسیار مناسبی برایسایر مراکز مشابه واقع شود که خدمان درمانی و نگهداری را به طور همزمان ارائه می نمایند.

عکس برگرفته از وب سایت آسایشگاه کهریزک


آسایشگاه کهریزک، پیشتاز در مدیریت پسماند #1


تاریخ : 09 خرداد 1395 | 559 بازدید