pen
شنبه 31 فروردين 1398

تقدیر شایسته! از موسسه مهرگان پرتوپژوه در روز جهانی محیطزیست


صبح روز 16 خرداد به مناسبت روزجهانی محیط زیست، درمحل سالن اجتماعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان، همایش تقدیراز فعالان محیط زیست استان باحضور جمعی از مسوولین استانداری، مسوولین دستگاههای اجرایی، مدیران صنایع، مدیران بخش خصوصی، سازمانهای مردم نهادوفعالان محیط زیست، برگزار گردید

خانم خالقی، رییس اداره آموزش و پژوهش میگوید : درحال حاضر محیط زیست یکی از مولفه های اصلی درسیاست های کلان جهانی بوده وبسیاری از مولفه های دیگررا تحت تاثیر قرارداده است به همین دلیل مهمترین عامل و پیش نیاز هرنوع فعالیت درسطح کلان، سازگاری آن با محیط زیست است

امروزه محیط زیست درسطح ملی وجهانی، درمعرض تهدیدهای جدی است ومواجهه با این معضلات یک بسیج عمومی وعزم ملی را می طلبد

در ادامه جلسه از فعالان محیط زیست استان، دربخش های مختلف دستگاههای اجرایی، صنایع، سازمانهای مردم نهاد، بخش خصوصی، اعضای شورای پژوهشی و... تقدیر به عمل آمد

برپایی نمایشگاه عکس ازتنوع زیستی و چشم اندازهای طبیعی استان کرمان درمحل اداره کل درهفته محیط زیست ازفعالیتهای دیگر اداره برای روز جهانی محیطزیست بود

اما در حاشیه......

متاسفانه این همایش بسیار بی نظم و بی برنامه برگزار شد. با 50 دقیقه تاخیر شروع شده و مدیر کل اداره محیط زیست استان کرمان 40 دقیقه سخنرانی نمودند. در ادامه با معرفی خانم خالقی تعدادی از نوازندگان گروه موسیقی پاسارگاد به سرپرستی شهروز شعاعی، نماینده موسسه مهرگان پرتو پژوه در استان کرمان بعنوان گروه حامی محیط زیست 5 دقیقه موسیقی اجرا کردند که بنظر آقایان آلودگی صوتی بیش نبود (چون موقع اجرای موسیقی داخل سالن نبودند) !!!!!. 

 سپس لوحهای تقدیر را توزیع کردند که البته موسسه مهرگان پرتوپژوه از قلم افتاد و در هنگام خروج ازسالن و با یادآوری یکی از دوستان اسم موسسه را خوانده و لوح را به نماینده تحویل دادند

 


تقدیر شایسته! از موسسه مهرگان پرتوپژوه در روز جهانی محیطزیست #1


تاریخ : 17 خرداد 1395 | 498 بازدید