pen
شنبه 31 فروردين 1398

سلامتفشار خون بیماری خاموش

فشار خون بیماری خاموش

فشار خون : قلب همانند یک پمپ با انقباض و استراحت خود ، خون را به داخل عروق می‌فرستد. سرخرگها خون را از قلب به دیگر نقاط بدن می‌رسانند برای آنکه خون بتواند در این عروق... ادامه ...

تغذیه در بیماران داری مرض قند

تغذیه در بیماران داری مرض قند

مرض قند و انواع آن:بیماری مرض قند بیماری است که به علت مصرف نشدن میزان قند،قند در خون بالا می رود در این بیماری جسم قادر به سوخت و ساز درست نیست .مرض قند در غالب موارد... ادامه ...