pen
جمعه 16 خرداد 1399

معاونت بهداشتی کرمان ، معاونت دوستدار محیط زیست
در راستای اجرای فاز اول آموزش همگانی محیط زیست کرمان با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی،فعالیتهای مربوط به "معاونت دوستدار محیط زیست" با بررسی نحوه عملکرد محیط زیستی معاونت از 29 فروردین ماه آغاز شد.
برای این کار نحوه مصرف انرژی، آب، ظروف یکبار مصرف، مدیریت پسماند و نگهداری فضای سبز مورد بررسی قرار گرفته و چک لیستهای مربوطه تکیمل شد.
بر این اساس پیشنهادهای اجرایی برای بهبود عملکرد محیط زیستی معاونت بهداشتی نیز ارائه گردید که به زودی گزارش آن به صورت مکتوب و مستند، تهیه خواهد شد.